S Architecten is een polyvalent architectenbureau gelegen in Antwerpen Linkeroever architect

en met ambitie voor uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus: wij werken zowel voor particulieren als voor overheden, wij bouwen zowel een woning als een publiek gebouw, wij werken aan nieuwbouw, verbouwing en renovatie, zowel in de stad als daarbuiten, wij ontwerpen interieurs en keukens,… Wij houden van die verscheidenheid! Het werken voor steeds andere opdrachtgevers en op verschillende schaalniveaus zorgt voor een interessante wisselwerking en steeds vernieuwende inzichten. S architecten houdt van ontwerpen en staat de opdrachtgever met raad en daad bij in de verschillende fases van het bouwproces. Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel, vanaf de eerste ontmoeting tot bij de oplevering van uw project.
architect architect architect architect architect architect architect
architecten architecten architecten architecten architecten architecten
verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing
renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie
linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever
antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen Antwerpen Zwijndrecht Zwijndrecht Zwijndrecht Zwijndrecht Zwijndrecht 

Wij laten niets aan het toeval over, er worden steevast gedetailleerde plannen, lastenboeken en meetstaten opgemaakt om verrassingen te vermijden, wij staan garant voor een nauwkeurige opvolging van de planning, de werf en het budget. Een goede en duidelijke communicatie met de bouwheer en andere leden van het bouwteam staat hierbij steeds voorop, eveneens een onmisbare factor voor het welslagen van uw project. Wij willen architectuur maken met een flexibel en duurzaam karakter, niet alleen wat betreft plan maar ook qua vormgeving en materialisatie. Dit houdt in dat steeds zal worden gezocht naar een logica, planmatig en constructief, naar duurzame detailleringen en materialen, naar eenvoud en degelijkheid.
architect architect architect architect architect architect architect
architecten architecten architecten architecten architecten architecten
verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing verbouwing
renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie renovatie
linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever linkeroever
antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen antwerpen
burcht burcht burcht burcht burcht burcht burcht burcht
optiek optiek optiek optiek optiek optiek optiek
interieur interieur interieur interieur interieur interieur interieur interieur interieur

inrichting inrichting inrichting inrichting inrichting inrichting inrichting inrichting inrichting
winkelinrichting winkelinrichting winkelinrichting winkelinrichting winkelinrichting winkelinrichting